I. Prelucrare date cu caracter personal

Maia Cristina Moroşanu acordă importanţa cuvenită datelor Dvs. personale, în calitate de utilizatori ai website-ului http://www.Maia-Morosanu.ro şi se angajează să protejeze confidenţialitatea şi securitatea acestora, conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR), aplicabilă în cazul tuturor dispozitivelor de pe care este accesat site-ul. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu accesaţi această pagină web.

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 al U. E., denumit „Regulament”, Maia Cristina Moroşanu foloseşte în siguranţă şi numai pentru scopurile declarate, datele personale pe care Dvs. le furnizaţi.

Bifând că sunteți de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, continuând utilizărea site-ului și a serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, vă asumaţi acceptarea acestor condiţii.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 • Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate prin prezentul website;
 • Activități comerciale de vânzări servicii, cercetare / studii de piață, statistică;
 • Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor Maia Cristina Moroşanu, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newsletter-e (buletine informative), urmărirea şi monitorizarea vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului;
 • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • nume, prenume, e-mail, telefon/fax, preferinţe, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit website-ul, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

 • partenerilor contractuali, numai în baza unui angajament de confidenţialitate din partea acestora;
 • furnizorilor de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), precum şi Dvs., ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului de acces.

Prin citirea prezenței Politici, ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • de ștergere („dreptul de a fi uitat”) a datelor personale;
 • de a obține restricționarea prelucrării;
 • la portabilitatea datelor;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii; în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către: maia.morosanu@yahoo.com.

Prevederi speciale legate de minori

Maia Cristina Moroşanu nu urmărește, în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului şi în cazuri strict determinate.

Maia Cristina Moroşanu nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul http://www.Maia-Morosanu.ro ori participarea la concursuri sau campanii ale Maia Cristina Moroşanu decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii, respectiv solicita și primi comunicații de la Maia Cristina Moroşanu numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

Orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații ori dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrării datelor

Maia Cristina Moroşanu poate stoca datele cu caracter personal pe durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Maia Cristina Moroşanu nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

II. Politica de confidenţialitate

Introducere

Maia Cristina Moroşanu, editată de SC Volens Nolens S. R. L., „Compania” care funcționează în conformitate cu legile din România, având codul de înregistrare fiscală 23165814, cu sediul social în Municipiul Piatra Neamţ, Aleea Ulmilor nr. 15, Bl. B7, Sc. A, etaj 3, ap. 15, jud. Neamţ, respecta confidențialitatea și se angajează să o protejeze prin respectarea prezentei Politici de confidențialitate.

Prezenta Politică de confidențialitate descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la Dvs. sau pe care le furnizați pe http://www.Maia-Morosanu.ro și modul în care aceste informații pot fi utilizate sau divulgate de noi.

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică informațiilor colectate de pe orice site terț care poate avea un link către sau este accesibil de pe site-ul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la informațiile Dvs. cu caracter personal și modul în care le vom trata.

Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră

 • informații pe care le colectăm când navigați pe site-ul nostru, inclusiv adrese, IP, cookie-uri și web beacon-uri;
 • nume și prenume, detalii de contact, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail), în cazul în care ne contactați și accesați online serviciile Maia Cristina Moroşanu;
 • detalii de utilizare și adrese IP; putem colecta informații statistice cu privire la echipamentele, acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor site-ului nostru; aceste informații derivă din vizita și navigarea Dvs. pe site;
 • trafic, date privind jurnale și alte date de comunicare;
 • informații cu privire la resursele pe care le accesați;
 • informații cu privire la computerul și conexiunea dumneavoastră la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastră IP, sistemul de operare și tipul de browser), pentru administrarea sistemului.

Cookie-uri

Putem obține informații referitoare la utilizarea generală a internetului de către dumneavoastră utilizând cookie-uri. Un cookie este un mic fișier stocat pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Utilizarea cookie-urilor ne ajută să ne îmbunătățim site-ul și să oferim un serviciu mai bun și mai personalizat, ceea ce ne permite să:

 • estimăm dimensiunea publicului și tiparele de utilizare;
 • stocăm informații referitoare la preferințele dumneavoastră, ceea ce ne permite să ne personalizăm site-ul în conformitate cu interesele dumneavoastră individuale;
 • să vă recunoaștem atunci când reveniți pe site-ul nostru.

Puteți refuza să acceptați cookie-uri prin activarea setării corespunzătoare de pe browserul dumneavoastră. Dacă selectați această setare, este posibil să nu aveți acces la anumite părți ale site-ului nostru. Dacă nu ați ajustat setarea browserului dumneavoastră astfel încât să refuze cookie-urile, sistemul dumneavoastră va continua să accepte cookie-uri atunci când vă direcționați browserul către site-ul nostru.

Utilizarea informațiilor

Utilizăm informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră sau pe care ni le furnizați dumneavoastră, inclusiv informații cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 • pentru a ne prezenta site-ul și conținutul acestuia într-un mod adecvat și eficient pentru Dvs. și computerul dumneavoastră;
 • pentru a vă furniza informațiile pe care ni le solicitați;
 • pentru a vă informa despre noile noastre servicii și produse, sau despre modificările aduse acestora, inclusiv direct marketing;
 • compilarea de statistici privind utilizatorii;
 • securitatea și îmbunătățirea site-ului nostru.

Divulgarea informațiilor dumneavoastră

Putem divulga informațiile cu caracter personal pe care le obținem prin intermediul acestui site către terți pentru:

 • a respecta o hotărâre judecătorească sau o altă obligație juridică;
 • a executa sau a aplica Condițiile noastre de utilizare și alte acorduri;
 • a proteja drepturile și bunurile Companiei și a afiliaților acesteia. Aceasta include schimbul de informații în scopul protejării împotriva fraudei și al reducerii riscului de credit.

Din păcate, transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este niciodată 100% sigură. Cu toate că facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, nu putem garanta securitatea informațiilor Dvs. cu caracter personal transmise către site-ul nostru. Orice transmitere de informații cu caracter personal implică asumarea din partea Dvs.

Drepturile de care beneficiați în legătura cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

 • posibilitatea să obțineți de la Companie, la cerere și în mod gratuit, confirmarea ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate de către noi, precum și detalii în legătură cu această procesare.
 • dreptul de a rectifica, actualiza, bloca sau de a transforma in date anonime datele a căror prelucrare nu este conforma legii, in special datele incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a vă opune în mod gratuit și fără nicio justificare la procesarea datelor Dvs. cu caracter personal pentru marketing direct, în numele operatorilor de date sau în numele unui terț sau să dezvăluim datele dumneavoastră în acest scop;
 • dreptul de a contesta deciziile luate exclusiv pe baza unor prelucrări de date efectuate prin mijloace automatizate și care produc consecințe juridice în ceea ce vă privește.
 • Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți depune o cerere, semnată și datată la următoarea adresă de email: maia.morosanu@yahoo.com.

Durata stocării

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru scopurile indicate, dar nu mai mult de 3 ani. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi distruse, transferate către un alt operator de date cu caracter personal, sub condiția ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în limite și scopuri similare cu cele agreate inițial sau transformate în date anonime și păstrate exclusiv pentru scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.

Modificări aduse Politicii noastre de confidențialitate

Politica noastră este să postăm orice modificări pe care le aducem Politicii noastre de confidențialitate pe această pagină. Data ultimei revizuiri este 06.04.2020. În măsura în care vom aduce modificări semnificative, în special cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal, vă vom solicita să reînnoiți acordul cu privire la Termeni şi condiţii, înainte ca aceste modificări să se aplice efectiv.

Sesizări cu privire la Confidențialitate

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa: maia.morosanu@yahoo.com.

Vă vom contacta pentru a confirma primirea e-mail-ului dumneavoastră, ulterior vom investiga îngrijorarea sau reclamația transmisă și vom depune toate eforturile să vă furnizăm răspunsul nostru într-o durată de timp rezonabilă.

Date de contact

Pentru a transmite întrebări sau comentarii legate de Politica noastră de confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de e-mail: maia.morosanu@yahoo.

III. Politica de utilizare cookie-uri

Această Politică se aplică site-ului http://www.Maia-Morosanu.ro.

Site-ul http://www.Maia-Morosanu.ro, cât şi alte pagini şi aplicaţii, inclusiv pe platforme sociale, operate de Maia Cristina Moroşanu, utilizează cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor săi o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate intereselor fiecărui vizitator.

Utilizând acest site și alte pagini online ale Maia Cristina Moroşanu, sunteți de acord cu modul de utilizare de către noi a cookie-urilor, în conformitate cu această Politică privind utilizarea lor.

Dacă nu sunteți de acord cu modul nostru de utilizare a cookie-urilor, trebuie să setați corespunzător setările browser-ului dumneavoastră.

Decuplarea cookie-urilor pe care le utilizăm ar putea afecta experiența dumneavoastră ca utilizator pe acest site și pe alte pagini online ale Maia Cristina Moroşanu.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de către un web-server, unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).

Cookie-urile sunt complet „pasive” (nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

 • cookie-uri de sesiune: sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului;
 • cookie-uri persistente: sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament și sunt activate din nou când vizitați site-ul care a creat acel cookie specific. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care il vizitează utilizatorul la momentul respectiv. Acestea sunt cunoscute sub numele de „third party cookies” respectiv cookie-uri plasate de terți.

Acestea memorează interesele unui utilizator pentru a livra publicitate cât mai relevantă pentru acesta.

Care este durata de viață a unui cookie?

Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este cazul cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt menținute odată ce utilizatorul părăsește site-ul. Alte cookie-uri sunt menținute și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site (cookie-uri persistente). Totuși, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin utilizarea setărilor browser-ului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Unele secțiuni de conținut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale terților cum este cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site și sunt denumite cookie-uri plasate de terți întrucât nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de terți sunt la rândul lor obligați să respecte reglementările legale aplicabile și politicile de confidențialitate ale proprietarului site-ului respectiv.

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii;
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor;
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
 • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator;
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de Analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul user-ilor.

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Accesând acest site se pot plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

 • de performanță a site-ului: acestea rețin preferințele utilizatorului pe acest site;
 • de analiză a vizitatorilor: acestea ne spun dacă ați mai vizitat acest site până acum; browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul;
 • pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți, sunt complet anonime și sunt folosite doar pentru targetarea conținutului;
 • de înregistrare: acestea ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu, ne arată contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un anumit serviciu;
 • pentru publicitate: pe baza acestora putem afla dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, ce tip de reclamă și cât timp a trecut de când ați vizualizat această reclamă.

Cookie-urile conțin date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator.

Cum puteți modifica setările cookie din browser-ul dumneavoastră?

Ștergerea Cookie-urilor

Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel incât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

Majoritatea browserelor oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Link-uri utile

Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

În cazul în care doriți să ne adresați orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, vă rugăm să ne contactați pe e-mail: maia.morosanu@yahoo.com.